عمروعاص مشاور معاویه در جنگ صفین، پیشنهاد قرآن بر نیزه زدن لشکریان را به معاویه داد تا به این وسیله به جنگ باخته معاویه به نفع معاویه فیصله دهد. حال شبکه های وهابی از این عمل عمرو عاص تعبیر خنده داری ارائه داده اند!! این کلیپ را در همین رابطه ببینید.

یار امام

مدت زمان: 5 دقیقه 58 ثانیه

.

.

.

با کانال تلگرامی «یا مهدی تی وی» همراه شوید